''ANLATAN ÖĞRETMEN'' SEİBA


“Masal   dinlememiş   çocuklar   büyüyünce   kedi   resmini   cetvelle   çizerler.”  Cemal   Süreyya Bu   eğitim   hikâye   anlatıcılığını   sınıf   ortamına   taşımak   isteyen  öğretmen   ve   eğitmenler   için   tasarlanmıştır.   9   aylık   bir   sürece   yayılan   ve  toplam   150   saat   sürecek   eğitimin   sonunda   katılımcılar,   sınıf   ortamında  etkili   hikâye   anlatımını   ve   hikâye   anlatıcılığı   metodlarını   eğitim  süreçlerine   entegre   etmeyi   öğrenmiş   olacaklardır.  ”Anlatan   Öğretmen”   eğitimi   her   biri   alanında   uzman   yurtdışından  3,  Türkiye’den   5   olmak   üzere   toplam   8   eğitmen   tarafından   yürütülecektir.    
”Anlatan  Öğretmen”  derken...    
Bu   programı   tasarlarken   ''Kültürümüzün   en   eski   geleneklerinden  birisi   olan   hikâye   anlatma   sanatı   eğitim   sistemimizin   bir   parçası   olsa,  masallar   sınıflara   girse   nasıl   olurdu?''   sorusuyla   çıktık   yola.    Hikâye   anlatıcılığı   insanlığın   en   eski   eğitim   yöntemidir.   Bütün  kültürlerde   insanlar;   kültürel   değerleri,   gelenekleri,   tarihi,   insan  ilişkilerini   gelecek   nesillere   hikâyelerle   aktarmışlardır.   İnsan   beyni  imgelerle   düşünür   ve   tasarlar.   İmgeler   bize   hikâyelerin   dünyasını  aralarlar.   Bu   dünyada   imgeler,   insan   ruhunun   biricik   dili   olan   sembollere  dönüşürler.   Sembolik   anlatımlar   bilinçdışı   ile   bağ   kurarak   dönüşüm  süreçlerini   başlatabilecek   güce   sahiptirler.   Bu   özelliğinden   dolayı   sözlü  gelenek   ürünlerinin   dudaktan   kalbe   aktarımı   öğrenmenin   ve  şifalanmanın   en   güzel   yollarından   birisidir.     Ayrıca   hikâyeler   bizim   bilgiyi   beynimizde   depolama   yöntemimizdir.  İyi  anlatılmış   bir   hikâye   çocukların   beynindeki   duyu   ve   duygu  merkezlerini   uyarır.   Prof.   Dr.   Gerald   Hüther’in   de   dediği   gibi   gerçek  öğrenme   ancak   beyindeki   bu   bölgeler   uyarıldığında   gerçekleşir.   Salt  bilimsel   verilerle   aktarılan   bilgiler   duyu   ve   duygu   merkezlerini   harekete  geçiremezler.   Bu   merkezleri   uyarabilmenin   en   güzel   araçlarından   birisi  masallar   ve   hikâyelerdir.   Hikâyelerin   yardımıyla   yeniden   düzenlenen   bir  sınıf   ortamında   öğrenme   çok   keyifli   ve   kolay   bir   hale   gelir.   Öğrenilen  bilgiler   rahatlıkla   hafızada   yer   edinebilir.    Bunun   ötesinde   hikâyeler   kalbe   hitap   ederler.   Öğretmen   ve   öğren-ciler   anlatılan   hikâye   sayesinde   duygusal   olarak   birbirlerine   bağlanırlar.  Bu   da   öğrencilerin   öğrenme   süreçlerine   büyük   katkılar   sunan   pozitif   bir  yaşantıdır.     
Sınıf   ortamında   etkili   hikâye   anlatmanın   faydaları   nelerdir;    
•  Hayal  gücünü  geliştirir.      
•  Kahraman arketipi aracılığı ile öğrencilerin zorluklarla mücadele etme ve problem çözme becerileri gelişir.  
• Yaratıcılığı   geliştirir. 
• Anlatma  ve  dinleme  becerilerini   geliştirir.     

• Yazma  becerilerini   geliştirir.   
• Kelime   dağarcığına   katkı  sağlayarak  dili  daha  etkin  kullanmalarını sağlar.     
• Kültürel  değerlerin   devamlılığını   sağlar.    
• Farklı  kültürleri   tanıtır.     
• Sunum  becerilerine  katkı   sağlar.     
• Öğretmen   ve   öğrenci   arasında,   anlatılan   masal   aracılığı   ile   pozitif  bağlar   kurulmasını   sağlar.   Bu   da   pozitif   öğrenme   ortamlarının  oluşturulması   için   önemli   bir   değerdir.      
• Keyifli  ve   kalıcı   öğrenme   süreçlerine   katkı   sunar.     


Anlatan Öğretmen Uluslararası Sertifika Programı 2. yıl kayıtları açıldı! Bu yolda bizimle yürümek isteyen öğretmen dostlarımızı 10 Eylül günü Cezayir Salonları'na davet ediyoruz :)

Programın detaylarının paylaşılacağı bu toplantıda Anlatan Öğretmen birinci yıl öğrencileriyle tanışıp deneyimlerini dinleyebilir, sorularınızı sorabilirsiniz. 

***Etkinlik ücretsiz olup program hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi bekliyoruz.


Yorumlar