28. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ


Çağdaş Drama Derneği tarafından her sene düzenlenen "28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi" 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Akdeniz'in incisi Antalya’da düzenlenecektir. 
Kongrenin teması, “ÇEMBER” içinde insana, topluma, hayata, özellikle birlik olma kavramlarına, demokratik kültüre, özgürlüğe, dramada eşitlik ve adalete, tiyatroya, eğitime ve dayanışma platformuna bağlı konuları bir kez daha tartışmak ve değerlendirmektir.
Kongrenin bilimsel programında, ülkemizden ve dünyadan saygıdeğer bir çok liderin yer aldığı atölyeler, katılımcıların sözlü sunumlarını ve çalışmalarını sunabileceği bilimsel oturumlar yer alacaktır.
Her gün biraz daha globalleşen dünyamızda, dayanışma, demokratik kültür, özgürlük, adalet, eşitlik, saygı gibi anlayışlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Biz tiyatro ve drama insanları bunu başarabilmek için herkes ile dayanışma içinde ve herkese eşit bir noktada olmayı gerektirdiği inancıyla “Adaletli bir Dünya için ÇEMBER” temasını belirledik.
“ÇEMBER” herkesin eşit uzaklıkta olduğu anlayışı ile insanların demokratik tutum ve davranış gelişimi için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Çünkü çember veya çemberler bizlerin adil ve eşit emekleriyle oluşmakta, gayretlerimiz ile büyümekte ve zamanla bütün insanlık ve dünyayı içine almaktadır.
İnsanın doğumu itibariyle gerçekleştirdiği tüm eylemlerde çember biçimleri gözlemlenebilir. Özellikle çocukluk yaşlarında çember genişler ve neredeyse herkesin içinde olduğu büyük bir çember ortaya çıkar. Bununla birlikte, yaşın ilerlemesiyle bireylerin eylem temeline dayanan ve önceye göre farklılıklar barındıran farklı çemberler oluşmaktadır.
Kültürlerarası etkileşim başka toplulukların başka toplulukları tanımasıyla gerçekleşir ve kültürlerin harmanlanmasıyla nihayete erer. “Sanat, sırrını bilenler için bir tutam otun altında saklıdır. Bu sırrı bilmeyenler onu bir dağın altında sanırlar.” sözü sanatın doğal güzellikler ile buluştuğu bu coğrafyadan kültürlerarası etkileşim sonucu çıkan ve sanatın her yerde var olduğunu anlatan anonim bir deyiştir.
Dünyanın drama ve tiyatro insanlarından oluşan büyük bir çemberi Antalya’da kurulacak. Tiyatro, drama ve eğitim ilişkisinin irdeleneceği kongremizde, “Adaletli Bir Dünya İçin Çember (Circle for Fair World)” temalı atölyeler ve bildirilere yer vermek üzere;
Eğitimde yaratıcı drama çemberleri kurma; Okul öncesinden, ... lisansüstü eğitime kadar,Kültürde ve sanatta yaratıcı drama çemberleri kurma, Tiyatro Spor eğitiminde drama çemberleri,Ait olma, içeride ve dışarıda olma,Kültürel etkileşim, göç ve komşuluk,Sosyal yaşam politikaları ve insan ilişkileri,Çembersiz bir yaşam.
Adres:Şair Nedim Sokak 19/1 Aşağı Ayrancı - Ankara / Türkiye
Tel:+90 312 441 07 00
E-Mail:arber@arber.com.tr

Yorumlar

Yorum Gönder